31 marca 2017 roku w Podlesicach uczestniczyliśmy w manewrach ratowniczych "Jura V - Edycja Wiosenna 2017" w których brały udział Fundacja Anikar (organizator), Fundacja Jednym Śladem, Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK Szkoła Główna Służby Pożarniczej, OSP Wyszonki Kościelne, OSP Zabiele, Śląskie Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze SILESIA SAR K9.

GPR OSP Solarnia organizowała warsztaty poszukiwań osób zaginionych w terenie. Nasze zespoły ratownicze miały okazję przećwiczyć prowadzenie sztabu oraz poszukiwania w terenie charakterystycznym dla Jury Krakowsko -Częstochowskiej. W użyciu był nasz wóz sztabowy Lublin-3.