Jak wesprzeć nas oddając 1,5% podatku?

1. Numer KRS: 0000 215 720

2. Cel szczegółowy 1,5%: OSP SOLARNIA

3. Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : x

 

Czy mogę pomóc w inny sposób?

Tak, wpłacając na konto:

02 2030 0045 1110 0000 0428 0000

Ochotnicza Straż Pożarna w Solarni

Tytuł wpłaty: na działalność statutową

Wsparcie naszej działalności statutowej kwotą powyżej 100zł nagradzamy naszywką naszej OSP lub GPR !