Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
 
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach wyniosło 8000,00 zł, środki własne 0,00 zł, całość 8000,00 zł. Za pozyskane środki został zakupione dwa telefony przenośne Hytera HP785 VHF z mikrofonogłośnikiem SM26N1-P