30 kwietnia 1909 roku na podstawie zapisów w Dzienniku Urzędowym Królewskiego Rządu w Opolu tworzy się Związek Sikawkowy dla poszczególnych gmin Solarnia i Kośmidry. Reprezentacje związku od początku jego działalności tworzyli: Bergman, Jędrzejczyk, Schmotala i Anders.

Z działalności związku w okresie między wojennym nie zachowały się znane nam dokumenty. W okresie po 1945 r. mieszkańcy na wypadek pożarów organizowali się spontanicznie mając do dyspozycji podstawowy sprzęt gaśniczy i sikawkę konną. Sikawka konna była do dyspozycji strażaków w Kośmidrach od 1910 r. a w Solarni od 1942 r. Organizowaniem działalności i zbiórek zajmowali się strażacy: Mańka Wiktor, Jureczko Szczepan, Sprycha Jan, Pieprzyca Józef, Król Eryk i wielu innych. Sprzęt zgromadzony był w budynku gospodarczym przy szkole powszechnej.

W 1949 r. dochodzi do dużego pożaru lasu, w gaszeniu którego biorą udział nie tylko strażacy ale również dorośli mieszkańcy w sposób dobrowolny i zorganizowany przez ówczesne władze. Następny większy pożar to lipiec 1956 r. kiedy to spłonęło około 40 ha. 1 czerwca 1973 r. duży pożar lasu w którym to zniszczeniu uległo 106 hektarów.

W 1972 roku zostaje rozpoczęta budowa nowej strażnicy OSP. Inicjatorami budowy nowego budynku remizy są: wieloletni prezes dh Strzoda Karol, Hadzik Franciszek, naczelnik Urzędu Gminy w Pawonkowie Jerzy Bubala oraz druhowie i mieszkańcy wsi. Przy pomocy wyżej wymienionych i różnych organizacji publicznych budynek nowej remizy zostaje oddany do użytku w 1976 roku. Remiza zostaje doposażona w podstawowy sprzęt gaśniczy i armaturę wodną przez Komendę Rejonową Straży Pożarnej w Lublińcu.

W 1985 roku przekazana zostaje na wyposażenie przyczepa ciągnikowa, która jest przystosowana do przewozu sprzętu gaśniczego i ludzi na wypadek pożarów. Dzięki staraniom ówczesnego prezesa druha Strzody Marcelego i członków zarządu OSP oraz naczelnika gminy dh Jerzego Bubala zostaje zakupiony STAR 244 GBA2.5/16 w Hucie Zawadzkie. Samochód ten, po remoncie silnika służył nam w wielu akcjach do roku 1996, kiedy to dzięki staraniom zarządu OSP i wójta gminy Henryka Swobody z terenu byłej NRD zostaje sprowadzony samochód gaśniczy IFA W50ZT GBA2.3/18. Dzięki przychylności Wójta Gminy zostajemy doposażeni w sprzęt gaśniczy.

Posiadając na podstawowym wyposażeniu motopompy pływające, piły łańcuchowe, piłę tarczową, agregaty: oddymiający, prądotwórczy, generator pianotwórczy, aparaty ochrony dróg oddechowych jak również sprzęt i armaturę wodno-pianową możemy skutecznie uczestniczyć w akcjach niesienia pomocy.

W pamięci pozostają pożary z sierpnia 1992 roku ,w których czynny udział przez wiele dni brali strażacy z naszej jednostki.

8 sierpnia 1993 roku trąba powietrzna szczęśliwie omija zabudowania i w odległości 200m przechodzi niszcząc duże powierzchnie lasu i linie energetyczne.

Od 5 lipca 1997 roku przez wiele dni czynnie uczestniczymy w akcji usuwania skutków wielodniowych intensywnych opadów deszczu. Opady te doprowadziły w swoich skutkach do ogłoszenia na terenie części kraju "powodzi tysiąclecia".

16 lipca 1998 roku po oberwaniu chmury zostaje zalana część miasta Lubliniec, w akcji usuwania skutków tego zjawiska nasza jednostka OSP bierze czynny udział przez 24 godziny.

Również w działalności sportowej uczestnicząc od szeregu lat w zawodach sportowo-pożarniczych zajmujemy czołowe miejsca na szczeblu gminy, powiatu i województwa, dowodem czego są zdobyte medale, puchary, dyplomy i wyróżnienia.

Działalność nasza zostaje doceniona przez społeczeństwo i władze, które 4 maja 1995 roku nadają naszej jednostce sztandar. Decyzją Zarządu Głównego ZOSP RP sztandar zostaje odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Na podstawie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr. 8/38 z dnia 1 lipca 1997 roku jednostka nasza zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jednym z wielu przykładów pozostaje udział naszej jednostki w akcji niesienia pomocy ludziom doświadczonym ciężko przez przejście trąby powietrznej przez Rusinowice, Piłkę i Kaline. Pamiętnego 15 sierpnia 2008 roku.

 

W 2012 roku jednostka na podstawie decyzji Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu otrzymuje tzw. Panel Ratownictwa Wysokościowego. Otrzymujemy również trójnóg ratowniczy umożliwiający ewakuację poszkodowanego ze studni. Od tego momentu następuje uzupełnienie sprzętu i umiejętności pozwalających nam na uczestnictwo w akcjach ratowniczych z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

4 maja 2015 Zarząd OSP Solarnia powołuje do życia Grupę Poszukiwaczo-Ratowniczą. Działając w strukturach OSP Solarnia Grupa pozyskuje członków również z innych jednostek Powiatu Lublinieckiego. Pierwszym sprawdzianem dla GPR było uczestnictwo w Ogólnopolskich Manewrach Grup Poszukiwawczo Ratowniczych "Operacja Bielice 2015", gdzie doceniono jej potencjał. Według stanu na czerwiec 2021 w Grupie służy dziewięć certyfikowanych zespołów ratowniczych z psami do poszukiwań osób zaginionych w terenie. Fakt ten klasyfikuje Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą przy OSP Solarnia na pierwszym miejscu w Polsce pod względem ilości zespołów (według stanu na czerwiec 2021 roku, ex aequo z GPR OSP Wałbrzych).

Samochody na wyposażeniu OSP Solarnia:

  • 1985 do 1996 - STAR 244 GBA2.5/16
  • 1996 do 1994.09 - IFA W50ZT GBA2.3/18
  • 1994.09 do 2020.12 - Mecedes-Benz MK 1224 AF GBARt 2,7/16 rok produkcji 1994
  • 2020.12 do dzisiaj - Mecedes-Benz 1222 AF/36/4x4 GBARt 3/24 rok produkcji 1991 (numer operacyjny 509s34)

Artykuł powstał na podstawie tekstu opracowanego przez Kamila Kocybę