W dniu 11 czerwca 2017 (niedziela) o godzinie 15:00 na boisku przy OSP Solarnia odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Gminy Pawonków. Festyn organizowany był przez OSP Solarnia oraz Rade Sołectwa Solarnia.